Trung Tâm Dịch Vụ Vườn Quốc Gia
Trung Tâm Dịch Vụ Vườn Quốc Gia

Đặt Mua
Vé bay Kinh Khí Cầu tại chỗ
Vé bay Kinh Khí Cầu tại chỗ

Đặt Mua
Vé tham dự lễ hội Kinh Khí Cầu (60.000)
Vé tham dự lễ hội Kinh Khí Cầu (60.000)

Đặt Mua
Vé tham dự sự kiện Khinh khí cầu (30.000)
Vé tham dự sự kiện Khinh khí cầu (30.000)

Đặt Mua